HOXTER

Tomu, co děláme, rozumíme

Již od roku 2009 vyrábíme produkty Hoxter a dodáváme je do více než 23 zemí, nejen v Evropě. Naší filozofií je autenticita a vzájemná důvěra s obchodními partnery. Žádné okázalé vystupování, přehnané strategie a neosobní kontakt. Snažíme se dodržovat tradiční hodnoty, fungovat jednoduše a efektivně. Se svými obchodními partnery fungujeme převážně na „podání ruky“. Řídíme se mottem: „Naším cílem není být největším výrobcem, ale nejkvalitnějším a nejoblíbenějším.“

Richard Dorazil, Petr Banasinski
Zakladatelé firmy Hoxter

Vyšší třída obsluhy

Obsluha produktů HOXTER je stejně bezkonkurenční jako čistota jejich pohledového skla. Díky tomu se každodenní činnosti jako přikládání dřeva a regulace intenzity hoření stanou vaší novou vášní.

Mechanismus horního otevírání

Propracovaný posuvný mechanismus zaručuje trvale tichý a lehký chod dvířek. Dvířka se zasouvají do uzavřené komory nad dvířky a neomezují tak obytný prostor. Precizní chod dvířek ve vysokých provozních teplotách garantuje osm ložisek, která odolávají teplotám do 350 °C. Ložiska se pohybují v nerezových profilech, které přesně a trvale definují pohyb dvířek. Při otevírání se dvířka nejprve od korpusu odtahují, aby nedocházelo k poškození těsnění, a dále se posouvají nahoru ve vzdálenosti několika milimetrů od korpusu. Při dovírání dvířek ve spodní poloze přitlačuje dvířka ke korpusu pružinový mechanismus silou 25 kg a tak dokonale utěsňuje topeniště.

Snadné ovládání

Topeniště produktů HOXTER jsou natolik těsná, že oheň okamžitě reaguje na sebemenší pohyb ovládací páčky. Vysoká provozní teplota v topeništi nijak neovlivňuje bezpečnost a komfort ovládání. Ovládací prvky byly konstrukčně navrženy tak, aby se během provozu přirozeně ochlazovaly. Tento ochlazovací efekt je umocněn použitím vhodných materiálů, jako je nerezová ocel. Pozadu přitom nezůstal ani design ovládacích prvků a jednoduchost obsluhy. Vyznačují se čistými tvary a intuitivním ovládáním.

Lepší spalování s menším množstvím odpadu

Bezroštové topeniště poskytuje uživateli několik důležitých výhod. Palivo v bezroštovém topeništi dohořívá do jemného popela a uvolňuje tak
maximum tepelné energie. Díky úplnému dohoření paliva se rovněž redukuje objem dřevního odpadu, což v praxi znamená prodloužení intervalu pravidelné údržby topeniště. Vrstva jemného popela, která v bezroštovém topeništi vzniká po dohoření paliva, napomáhá k vyšší čistotě hoření a pohledového skla, která je pro uživatele tak důležitá.

Dvojité prosklení

Intenzivnější požitek z ohně bez přetápění místnosti

Dvojité prosklení dvířek odpovídá aktuálním stavebním standardům. Díky současným možnostem tepelné izolace staveb jsou energetické požadavky domů i jednotlivých místností nižší než dříve. Dvojité prosklení zlepšuje izolační vlastnosti dvířek a redukuje množství tepla prosálaného dvířky do místnosti. V místnosti s nižšími energetickými požadavky tak nedochází k přetápění. Dvojité prosklení standardně dodáváme ke všem teplovodním produktům a kamnovým dvířkům. U krbových vložek a teplovodních krbových vložek v rohovém provedení je varianta prosklení volitelná.

Vyšší teplota v topeništi

Dvojité prosklení má lepší izolační schopnosti a díky tomu se průměrná teplota v topeništi zvyšuje o 120 °C.* To má pozitivní vliv na kvalitu spalování a umožňuje efektivnější využití tepla.

Stabilní dveřní profil

Dvířka patří k pohyblivým komponentům, u nichž je kladen velký důraz na pevnost a stálost. Tyto vlastnosti splňuje speciálně zhotovený dveřní profil o síle stěny 2,5 mm. Parametr pevnosti dveřního profilu garantuje stálost vlastností dvířek při každodenním provozu ve vysokých teplotách. Dveřní profil lze variabilně kombinovat s jednoduchým i dvojitým prosklením dvířek. Těsnění je ve dveřním profilu zasazeno do konické drážky, která zabraňuje vypadnutí.

Komfort čistého skla

Opravdový komfort je, když se sklo vašeho krbu čistí samo

Čistota pohledového skla patří při vývoji produktů HOXTER k největším prioritám. Systém vedení spalovacího vzduchu je zkonstruován tak, aby vzduch přiváděný do topeniště proudil kolem pohledového skla. Proud vzduchu tak vytváří dynamickou vzduchovou clonu, která unáší částice sazí a prachu zpět do topeniště. Čistotu pohledového skla významně ovlivňuje také vlhkost palivového dřeva, tah komínu či způsob ovládání.

Vedení vzduchu do topeniště

Vzduch potřebný ke spalování paliva v topeništi u produktů HOXTER proudí do krbu centrálním přívodem vzduchu. Při hoření se tedy nespotřebovává vzduch z obytné místnosti. Primární přívod vzduchu ve spodní části topeniště napomáhá lepšímu rozhoření. Sekundární přívod vzduchu, umístěný nad dvířky, zabraňuje znečištění pohledového skla a zvyšuje účinnost hoření. Poměr obou přívodů vzduchu lze nastavit podle potřeby a konkrétních podmínek.

https://www.youtube.com/watch?v=d2vkRA-9qDo

Zobrazen 1. – 60. z 193 výsledků