Výrobce:

Palivo do biokrbů FANOLA 5l

629  vč. DPH

Doporučené palivo Fanola je naprosto netoxické a bez zápachu, vyrobené z obnovitelných zdrojů. Je naprosto bezpečné neboť jediným produktem při procesu spalování je vodní pára a CO2 v množství srovnatelným s množstvím vznikajícím při dýchání.

Klíčové vlastnosti biopaliva Fanola

Fanola ® je biologicky čisté,ekologické, netoxické biopalivo založené na dvakrát destilovaném alkoholu. Ethanol je rostlinného původu a získává se fermentací sacharinu.

Spalovací proces Fanoly ®  je čistý a jediné produkty které při něm vznikají jsou – teplo, CO2 a vodní pára.

Po celé sérii testů získala Fanola ® certifikát EcoFuel, který prokazuje a garantuje nejvyšší standardy kvality z hlediska bezpečnosti pro lidi a životní prostředí. Díky tomu si biokrby získaly mezi klienty důvěru a popularitu.

Bio-ethanol  Fanola ®, jako produkt, který není určen k přímé konzumaci, prošel procesem denaturace. Výrobek musí být použit podle specifikací a návodů uvedených na etiketě a podle uživatelského manuálu. Denaturovaný ethanol se skládá z organických látek, které nepoškozují  životní prostředí.

 

Proč Fanola®?

Biopalivo Fanola ® bylo vyvinuto tak, aby bylo aplikováno v etanolových krbech a nyní je používáno a doporučováno předními výrobci biokrbů.  Díky biopalivu Fanola ® se biokrby staly plně mobilními prvky interiérového designu, bez omezení instalací vzduchu nebo komínů. Srovnávací testy biopaliv dostupných na trhu, které byly testovány na skupině 100 uživatelů, prokázaly, že 93% respondentů zvolilo jako nejpříjemnější použití Fanoly ®.

 

Funkce a podmínky hoření

  • žádný kouř ani nepříjemný zápach během procesu hoření
  • prokázaná bezpečnost použití
  • produkty vzniklé při procesu hoření jsou: teplo, vodní pára a CO2 ( srovnatelné s množstvím vznikajícím při výdechu)
  • úplné spálení bez jakýchkoli zbytků, sazí, popela nebo škodlivých látek
  • není potřeba připojení na komín

 

Bezpečnost

Fanola ® se skládá pouze z organických látek, takže její vliv na životní  prostředí  je neutrální.

Ekopalivu Fanola bylo uděleno oprávnění k používání Certifikátu bezpečného Ekopaliva „EcoFuel“. Firma se tím zavazuje nabízet výrobky nebo služby, které splňují přísná environmentální, kvalitativní a výkonnostní kritéria. Certifikát uvádí, že výrobek prošel přísným vědeckým testováním, aby se prokázalo, že je v souladu s normami Evropské unie o vlivu na životní prostředí.

Nejčastější otázky:

Je Fanola® bezpečná?
Ano, Fanola® je bezpečná, což potvrzuje i její certifikace společností Manova (EcoFuel Certificate)

Jak dlouho vydrží Fanola® hořet?
To záleží na modelu biokrbu. Výrobce je schopen nabídnout přibližný čas hoření v souvislosti s daným modelem.

Je Fanola® přátelská k životnímu prostředí?
Ano. Je to tekutina založená na alkoholu. Při hoření produkuje pouze CO2 a vodní páru v množství odpovídajícím množství vydechnutého vzduchu.

Co garantuje bezpečné použití?
Bezpečné použití je zaručeno tehdy, pokud je biokrb provozován v souladu s pokyny od výrobce.

Je nutné připojení na komín nebo samostatnou ventilaci?
Ne.
Nepotřebujete žádné připojení na komín ani na ventilaci. Vyvětrání jednou za hodinu je dostačující.

Mohu biokrb použít v jakémkoliv vnitřním prostoru?
Ano.
Biokrb můžete použít ve většině vnitřních prostor, ale pouze tehdy, pokud zajistíte cirkulaci vzduchu a dodržíte bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů.

Jak se biopalivo skladuje?
Biopalivo je třeba skladovat v protorách stranou od zdroje ohně, při teplotě 15°- 35°C.

Můžu doplnit palivo do hořícího biokrbu?
Ne. Nikdy nesmíte lít palivo přímo do otevřeného ohně. Po uhašení plamenů musíte počkat pár minut, než hořák zchladne.  Pouze tehdy můžete palivo Fanola®doplnit.

Je při hoření Fanoly® cítit nějaký zápach?
Ne, protože jediným produktem hoření je CO2 a vodní pára a to jsou látky bez zápachu.